درباره روشنائی درودیان

درباره روشنائی درودیانبعد از سالها کار مداوم ، مستمر، تجربه فروان و خدمت صادقانه توانستیم اعتبار جهانی کسب کرده و یکی از بهترینهای نام آور و موفق صنعت برق و روشنایی باشیم . از اعتماد شما متشکریم و این همکاری وافتخار خدمت به شما مشتریان عزیز را از خداوند متعال شاکریم . روشنایی درودیان